Tag Archive for: มติ ครม.

ครม. อนุมัติ มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง

ครม.ไฟเขียว ปรับปรุงเหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ของ Smart Visa

ไฟเขียว กกต.เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูล

ครม.เห็นชอบ การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

เห็นชอบ….มาตรการปรับภาษีเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่

ไฟเขียว ปรับเกณฑ์ประกันผู้ต้องหาที่ต้องใช้หลักทรัพย์ เป็นอัตราโทษ 10 ปี

เห็นชอบคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ครม. ไฟเขียว ร่างพรบ.การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?