Tag Archive for: พนักงาน

การจ้างแรงงาน กับ จ้างทำของ ต่างกันอย่างไร!+

การจ้างแรงงาน กับ จ้างทำของ ต่างกันอย่างไร!

3 แนวทางคัดเลือก “คนที่ใช่” ไว้ขับเคลื่อนองค์กร+

3 แนวทางคัดเลือก “คนที่ใช่” ไว้ขับเคลื่อนองค์กร

Pay for Performance ทำอย่างไรให้ได้ผล+

Pay for Performance ทำอย่างไรให้ได้ผล

8 ขั้นตอนเตรียมจัดฝึกอบรม+

8 ขั้นตอนเตรียมจัดฝึกอบรม

คนทำงานต้องรู้ 7A เมื่อต้องร่วมงานกับ Gen Y+
“การทำงานแบบยืดหยุ่น” ปัจจัยสำคัญในการเลือกองค์กรเพื่อร่วมงาน+
10 ไอเดียสร้างแรงจูงใจให้พนักงานง่าย ๆ  … ที่หลายองค์กรควรรู้+
HR ฟังทางนี้! รู้ทันพนักงานหัวหมอกับวิธีจับผิดการลา-การขาดงาน+

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?