“การทำงานแบบยืดหยุ่น” ปัจจัยสำคัญในการเลือกองค์กรเพื่อร่วมงาน+