ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ NFT ผู้สร้าง หรือ ผู้ซื้อ ใครถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของ?

12 กุมภาพันธ์ 2565

การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมและดึงความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้น และนั่นหมายรวมถึงในกลุ่มของ NFT ที่นักลงทุนมากมายพร้อมเดินหน้าควักเงินลงทุนกันอย่างคึกคัก ซึ่งสำหรับนักลงทุนที่เชี่ยวชาญอยู่แล้ว อาจไม่น่าห่วงเรื่องของความรอบรู้และประสบการณ์ต่างๆ แต่ถ้าเป็นกลุ่มมือใหม่แล้ว นั่นหมายถึงคุณต้องเริ่มต้นทำความรู้จักและเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับ NFT และต้องรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วระหว่าง ผู้สร้างกับผู้ซื้อ ใครกันที่ถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของ

 

NFT คืออะไร ทำไมถึงน่าสนใจ?

•  NFT คืออะไร?→ เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่ง

•  ใครเป็นเจ้าของ NFT?→ เจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัล

•  ใครเป็นผู้ยืนยันความเป็นเจ้าของ?→ ระบบ Blockchain

•  จุดเด่นของ NFT

–  การถือครองก็เพื่อ แสดงความเป็นเจ้าของ สินทรัพย์นั้นๆ

–  ไม่สามารถซื้อเป็นหน่วยย่อยได้

–  ไม่สามารถทดแทนได้

–  ไม่สามารถทำซ้ำ หรือ คัดลอกได้

 

Q&A ไขข้อสงสัย NFT

Q: ใครเป็นเจ้าของ NFT

A: ผู้สร้างสรรค์ทรัพย์สินดิจิทัลเป็นเจ้าของ NFT (ตามหลักลิขสิทธิ์)

Q: ทำไมคนซื้อ อาจ ไม่ได้เป็นเจ้าของ NFT

A: ผู้สร้างสรรค์ NFT อาจกำหนดเงื่อนไขการให้สิทธิใน NFT ได้

 

 

เอกลักษณ์เฉพาะของ NFT

 

อะไรบ้างที่ ก.ล.ต. เข้าควบคุม?

 

ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

หมายเหตุ : ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายรองรับ NFT โดยตรง / อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ก.ล.ต.

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?