ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ NFT ผู้สร้าง หรือ ผู้ซื้อ ใครถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของ?+