ถูกลอตเตอรี่เสียภาษีอย่างไร

28 ตุลาคม 2565

ลอตเตอรี่ มี 2 แบบ

1. สลากกินแบ่งรัฐบาล แบบธรรมดา

เสียค่าอากรแสตมป์ 0.5%

ของเงินรางวัล

2. สลากการกุศล ชุดพิเศษ

หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 1%

ของเงินรางวัล

แบบธรรมดา

นางรวย ถูกรางวัล จำนวน 6,000,000 บาท

เสียค่าอากรแสตมป์ 0.5%

6,000,000 – 0.5% = 5,970,000 บาท

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ชุดพิเศษ

นายเงิน ถูกรางวัล จำนวน 50,000 บาท

หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 1%

50,000 – 1% = 49,500 บาท

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รับเงินรางวัลภายใน 2 ปี

นับจากงวดที่ออก

เกิน 20,000 บาท รับเป็นเช็ค

ไม่เกิน 20,000 บาท รับเป็นเงินสด

หากครบกำหนด 2 ปีแล้ว ไม่มีผู้มารับ ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

ความผิดฐานเลี่ยงภาษี

หากพบการหลีกเลี่ยงภาษี จะมีความผิดและบทลงโทษทางกฎหมาย ดังนี้

1. หากไม่ได้ยื่นแบบภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน ของภาษีที่ต้องจ่าย และมีโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท

2. เสียภาษีไม่ครบ ต้องเสียค่าปรับ 1-2 เท่า ของจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายทั้งหมด

3. เจตนาไม่ยื่นภาษี มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกสูงสุด  6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

5. จงใจแสดงหลักฐานเท็จ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน – 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000-200,000 บาท

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?