fbpx

Tag Archive for: วารสาร HR Society magazine

6 กลยุทธ์ HR ในสตาร์ทอัพ

กรอกข้อความเท็จในใบสมัครงานเลิกจ้างได้ไหม?

ปลอมใบรับรองแพทย์ ระวังติดคุก ถูกไล่ออก ไม่จ่ายสักบาท

โครงสร้างเงินเดือน อีกเครื่องมือช่วยบริหารคน

ออกจากงานไปนาน ขอรับ ‘เงินชราภาพ’ จากกองทุนประกันสังคมได้หรือไม่?

รู้จักกับกองทุน SEF กองทุนใหม่ที่จะมาแทน LTF

เคล็ดลับสร้างคุณค่าให้ตนเองด้วย OKRs

4 ขั้นตอนเมื่อองค์กรนำ AI มาใช้

5 เรื่องสำคัญ! รักษาสิทธิเป็น ผู้ประกันตนตามมาตรา 39

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?