Tag Archive for: กฎหมายแรงงาน

ขอให้ลูกจ้างทำงานวันหยุด นายจ้างต้องจ่ายอย่างไร?+

ขอให้ลูกจ้างทำงานวันหยุด นายจ้างต้องจ่ายอย่างไร?

ผิดไหม? หากนายจ้างไม่จ่ายค่าล่วงเวลา (OT) ให้ลูกจ้าง+

ผิดไหม? หากนายจ้างไม่จ่ายค่าล่วงเวลา (OT) ให้ลูกจ้าง

HR และลูกจ้างควรรู้! เมื่ออยู่ในช่วงทดลองงาน+

HR และลูกจ้างควรรู้! เมื่ออยู่ในช่วงทดลองงาน

สิทธิลูกจ้างทดลองงาน และบทบาทนายจ้างที่ควรรู้+

สิทธิลูกจ้างทดลองงาน และบทบาทนายจ้างที่ควรรู้

กรอกข้อความเท็จในใบสมัครงานเลิกจ้างได้ไหม?+

กรอกข้อความเท็จในใบสมัครงานเลิกจ้างได้ไหม?

ปลอมใบรับรองแพทย์ ระวังติดคุก ถูกไล่ออก ไม่จ่ายสักบาท+

ปลอมใบรับรองแพทย์ ระวังติดคุก ถูกไล่ออก ไม่จ่ายสักบาท

โซเชียลมีเดียใช้ในเวลาทำงานเลิกจ้างได้+

โซเชียลมีเดียใช้ในเวลาทำงานเลิกจ้างได้

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ฉบับที่ 7 บังคับใช้ 5 พฤษภาคม+

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ฉบับที่ 7 บังคับใช้ 5 พฤษภาคม

บริการจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือทางด้านวิชาการ

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?