fbpx

Tag Archive for: กฎหมายแรงงาน

กรอกข้อความเท็จในใบสมัครงานเลิกจ้างได้ไหม?

ปลอมใบรับรองแพทย์ ระวังติดคุก ถูกไล่ออก ไม่จ่ายสักบาท

โซเชียลมีเดียใช้ในเวลาทำงานเลิกจ้างได้

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ฉบับที่ 7 บังคับใช้ 5 พฤษภาคม

7 ประเด็นหลักของกฎหมายแรงงาน และสิทธิประโยชน์

จ้างแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานผิดกฎหมาย

สืบสวน สอบสวนสไตล์ HR

จ้างผู้สูงอายุ สร้างงานช่วยประหยัดภาษี 

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?