ข่าวดี! สำหรับผู้ประกันตน ม.39 สามารถชำระเงินสมทบย้อนหลังได้แล้ว

16 กันยายน 2562

ประกันสังคมแจ้ง ผู้ประกันตน ม.39 ชำระเงินสมทบ งวดปัจจุบัน และย้อนหลังได้ 1 งวด ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคารธนชาต และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทั่วประเทศ

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้ง ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ทั้งงวดปัจจุบัน และย้อนหลัง 1 งวด

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

เปิดเผยว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้พัฒนาปรับปรุงการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเพิ่มช่องทางการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จากเดิมสามารถชำระเงินสมทบงวดปัจจุบัน และย้อนหลัง 1 งวด ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ ล่าสุด 1 ต.ค.56 นี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ปรับปรุงระบบ ให้สามารถรับชำระเงินสมทบย้อนหลัง 1 งวด ได้ด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้เฉพาะงวดปัจจุบันเท่านั้น

การรับชำระเงินสมทบผ่านธนาคารทั้ง 3 แห่ง ดังกล่าว ผู้ประกันตนมาตรา 39 ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
โทร.1506 (บริการตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ www.sso.go.th

 

—–

แหล่งที่มา : www.jobdst.co.th

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?