มูลนิธิธรรมนิติ จัดทำหนังสืออายุวัฒนะและหนังสือจิตจรจัด

10 พฤษภาคม 2562

มูลนิธิธรรมนิติ ได้จัดทำหนังสืออายุวัฒนะ (พิมพ์ครั้งที่ 28) และหนังสือจิตจรจัด (พิมพ์ครั้งที่ 2) ขึ้น จำนวนอย่างละ 3,000 เล่ม

เพื่อเป็นการถ่ายทอดวิทยาทานและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้อ่านครับ

อายุวัฒนะ

จิตจรจัด

ทั้งนี้หนังสือได้ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องขอขอบคุณผู้ที่ร่วมสนับสนุนและสบทบทุนในการจัดทำหนังสือในครั้งนี้ ซึ่งต่อไปทางมูลนิธิธรรมนิติ จะเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจต่อไปครับ

 

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?