ระวัง … เนียนไม่จ่ายค่าปรับใบสั่ง ต่อภาษีรถไม่ได้

01 พฤศจิกายน 2562

ตำรวจเอาจริง‼…ไม่จ่ายค่าปรับใบสั่ง ระวังต่อภาษีรถไม่ได้ อย่าเสี่ยงเลยดีกว่านะครับ

โดนใบสั่งอย่าคิดว่าไม่ต้องไปจ่ายค่าปรับ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคมนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่ง – ค่าปรับ ไปยังกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้ทำการบันทึกข้อมูลของคนที่ได้รับใบสั่งทั้งจากตำรวจจราจรและกล้องตรวจจับจราจร

ไม่จ่ายค่าปรับ … มีผลต่อการเสียภาษีรถ

หากได้รับใบสั่งแล้วไม่ยอมไปจ่ายค่าปรับ เวลามาต่อภาษีรถยนต์จะไม่ได้ป้ายวงกลม แต่จะได้หลักฐานการเสียภาษีประจำปีชั่วคราว ซึ่งใบที่ออกแทนเพื่อให้เจ้าของรถแสดงกับตำรวจเมื่อถูกเรียกตรวจได้ภายใน 30 วันเท่านั้น หากไม่จ่ายภายใน 30 วันจะถูกงดออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีตัวจริง

โทษของการไม่ไปเสียค่าปรับ

มีความผิดข้อหาไม่ต่อภาษียานพาหนะ เจอกับค่าปรับการจ่ายล่าช้า 1,000 บาท และยังโดนหักคะแนนความประพฤติตามกฎจราจร ส่วนที่ไม่มีป้ายวงกลมภาษีรถยนต์ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

กฎหมายนี้มีผลบังคับย้อนหลังหรือไม่

ถึงจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป แต่คนที่เคยได้รับใบสั่งจากตำรวจให้นับย้อนหลังจากวันที่ 1 ต.ค. 62 กลับไป 1 ปี คือถึงวันที่ 30 ก.ย. 61 ดังนั้น คนที่เคยโดนใบสั่งในวันที่ตามกำหนดก็ยังต้องเสียค่าปรับตามใบสั่งเช่นเดิม

รู้อย่างนี้แล้ว ใครที่โดนใบสั่งก็ไปเสียค่าปรับให้เรียบร้อยกันนะครับ

———-

แหล่งที่มา : www.facebook.com/dharmnitigroup

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?