เมาแล้วขับ ชนแล้วหนี มีโทษอย่างไร?

กรณีเมาแล้วขับ  

หากถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดใน ขณะขับรถ โทษมีตั้งแต่ เสียค่าปรับ การถูกจำคุก จนถูเพิกถอนใบขับขี่

*กรณีมีด่านแล้วไม่เป่าแอลกอฮอล์

ในทางกฎหมายจะถือว่าเมาแล้วขับ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับสูงสุด 20,000 บาท และถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

ปริมาณแอลกอฮอล์ที่เรียกได้ว่าเมาแล้วขับ

ปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด(%)
เกิน 20 มิลลิกรัม ผู้ขับขี่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์, บุคคลที่มีใบขับขี่ชั่วคราว ใบอนุญาตขับขี่ยังไม่ถึง 2 ปี, บุคคลที่ไม่มีใบขับขี่, บุคคลที่โดนพักหรือเพิกถอนใบขับขี่ ถือว่าเมาแล้วขับ
เกิน 50 มิลลิกรัม บุคคลที่มีใบขับขี่ตลอดชีพหรือใบขับขี่ 5 ปี และมีอายุเกิน 20 ปี ถือว่าเมาแล้วขับ


ตามพระราชบัญญัติจราจร พ.ศ. 2522 มาตรา 160 ตรี

บทลงโทษ

โทษของการเมาแล้วขับ

จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือยกเลิกใบอนุญาตขับขี่

โทษของการเมาแล้วขับจนทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ

จำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท และถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือยกเลิกใบอนุญาตขับขี่

โทษของการเมาแล้วขับจนทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส

จำคุกตั้งแต่ 2-6 ปี และปรับตั้งแต่ 40,000-120,000 บาท และถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือยกเลิกใบอนุญาตขับขี่

ตามพระราชบัญญัติจราจร พ.ศ. 2522 มาตรา 160 ตรี

 

ชนแล้วหนี

กรณีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บ หรือถึงแก่ชีวิต

จำคุก 3 เดือน หรือ ปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีมีผู้บาดเจ็บ หรือถึงแก่ชีวิต

จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 78 

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?