ถูกโกง จากการซื้อของออนไลน์ ฟ้องคดีด้วยตัวเองได้แล้ว

โดนโกงเล็กน้อยแค่ไหนก็ยื่นฟ้องได้

สินค้าราคาหลักสิบ หรือหลักร้อย ผู้บริโภคสามารถฟ้องได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวผู้บริโภคเองที่จะตัดสินใจจะมาฟ้องหรือไม่ ศาลจะไม่จำกัดว่าเป็นสินค้าชนิดใด และราคาเท่าไร โดยมีเงื่อนไขว่าสินค้าที่ซื้อขายนั้นจะต้องเป็นการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์

สำคัญคือรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุด

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ขาย หลักฐานการสั่งซื้อสินค้า และหลักฐานการชำระเงินจากผู้ขาย รวมถึงหลักฐานเช่นวิดีโอที่ถ่ายขณะเปิดกล่อง

ขั้นตอนการฟ้อง

สามารถดำเนินการด้วยตนเอง ไม่ต้องมีทนายความ ไม่มีค่าใช้จ่าย และทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง

1. เข้าเว็บไซต์ https://efiling3.coj.go.th/eFiling/#/

2. สร้างบัญชีสำหรับผู้ใช้งานประเภทประชาชน และ กดลงทะเบียน (สำหรับผู้ใช้งานใหม่)

3. เข้าสู่ระบบ ยืนยันเงื่อนไขการใช้งาน

4.เลือกเมนูคดีซื้อขายออนไลน์ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
* ข้อมูล ผู้บริโภค ผู้ขาย คำฟ้อง แนบเอกสารหลักฐาน เหตุเรียกร้อง ราคา ระบุพยาน

5. ระบบจะส่งคำฟ้องไปยังเจ้าพนักงานคดี เพื่อตรวจสอบ
*สามารถติดตามความคืบหน้าได้ภายใน 12 ชม. นับแต่ยื่นเรื่อง

6. หากคำฟ้องตรงตามเงื่อนไข คำฟ้องจะถูกเสนอต่อศาล ให้ศาลรับฟ้อง และส่งหมายเรียกผู้ขายทาง E-mail SMS หรือช่องทางอื่นๆ เมื่อส่งแล้วจะถือว่าผู้ขายได้รับหมายเรียบร้อยแล้ว

7. ศาลจะพิจารณา สืบพยาน ไกล่เกลี่ย ดำเนินการทางศาลด้วยระบบออนไลน์ (ไม่ต้องเดินทางไปศาล)

8. กรณีไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ ผู้ขายจะต้องยื่นคำให้การผ่านระบบออนไลน์ และดำเนินการสู้คดีต่อไป

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?