fbpx

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) บริจาคน้ำดื่ม ให้กำลังใจแพทย์ และเจ้าหน้าที่

02 มิถุนายน 2563

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) บริจาคน้ำดื่มให้แก่สถาบันบำราศนราดูร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยมี คุณนิธิวัฒน์ นิติธรรมวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอำนวยการกลาง และ คุณพรชัย แซ่เล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นตัวแทนมอบในครั้งนี้

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาที่สถาบันเป็นจำนวนมาก ธรรมนิติจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือในสภาวะของการแพร่ระบาด COVID-19  บริจาคน้ำดื่มจำนวน 504 ขวด ให้กำลังใจทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจกันอย่างเต็มที่

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?