บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) บริจาคน้ำดื่ม ให้กำลังใจแพทย์ และเจ้าหน้าที่

02 มิถุนายน 2563

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) บริจาคน้ำดื่มให้แก่สถาบันบำราศนราดูร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยมี คุณนิธิวัฒน์ นิติธรรมวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอำนวยการกลาง และ คุณพรชัย แซ่เล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นตัวแทนมอบในครั้งนี้

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาที่สถาบันเป็นจำนวนมาก ธรรมนิติจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือในสภาวะของการแพร่ระบาด COVID-19  บริจาคน้ำดื่มจำนวน 504 ขวด ให้กำลังใจทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจกันอย่างเต็มที่

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?