กลุ่มบริษัทธรรมนิติ จัดอบรม “First Aid & CPR Training การช่วยชีวิตคนง่ายกว่าที่คิด”

กลุ่มบริษัทธรรมนิติ จัดอบรม “First Aid & CPR Training การช่วยชีวิตคนง่ายกว่าที่คิด”

เพราะเสี้ยววินาทีมีความหมาย การเรียนรู้วิธีทำ CPR อย่างถูกต้อง แม่นยำ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยฟื้นคืนชีพผู้ประสบภัยในกรณีฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว

กลุ่มบริษัทธรรมนิติ ตระหนักถึงความสำคัญของทุกชีวิต จึงจัดอบรมเพิ่มทักษะการปฐมพยาบาลและกู้ชีพ อาทิเช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น , การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) รวมถึง การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า (AED) ให้แก่ตัวแทนพนักงาน ที่เข้ารับการอบรม

โดยมีทีมวิทยากรมืออาชีพ บุคลากรทางการแพทย์จาก รพ.เกษมราษฏร์ มาให้คำแนะนำ พร้อมสาธิตขั้นตอนการ CPR อย่างใส่ใจ และให้ตัวแทนพนักงาน ได้ฝึก CPR ด้วยอุปกรณ์การสอนสมจริง เพื่อการเรียนรู้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?