ระวัง! คำพูดต้องห้ามในสนามบิน แม้พูดเล่นก็ผิด

ระวัง! คำพูดต้องห้ามในสนามบิน แม้พูดเล่นก็ผิด

สนามบินหรือในเครื่องบิน เป็นสถานที่ที่มีความเข้มงวดด้านการรักษาความปลอดภัยสูง ดังนั้นการกระทำหรือคำพูดต่างๆ ที่สื่อให้เกิดความเข้าใจผิดไปในทางที่เป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินจึงต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะเรื่องของคำพูดที่แม้ไม่ระวังหรือคิดว่าพูดเล่น แต่นั่นอาจทำให้คุณทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นลองตามเราไปดูกันว่า คำพูดต้องห้ามในสนามบิน มีอะไรบ้าง และจะมีบทลงโทษอย่างไรหากฝ่าฝืน

คำที่ไม่ควรพูดเล่นในสนามบิน 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้ข้อมูลที่เป็นการกระทำที่เป็นความผิดต่อกฎหมาย ทั้งคำพูด ลักษณะท่าทาง หรือการสื่อสาร ดังนี้

คำพูดที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เป็นเหตุให้ผู้อื่นตื่นตกใจ

1. ระเบิด (Bomb, Explosive) เช่น พูดว่า มีระเบิด, เปิดกระเป๋าระวังเจอระเบิด, จะระเบิดสนามบิน, จะระเบิดเครื่องบิน

2. การก่อการร้าย (Terrorist Attack) เช่น พูดว่า นี่คือการก่อการร้าย

3. จี้เครื่องบิน ปล้นเครื่องบิน (Hijack) เช่น พูดว่า นี่คือการจี้เครื่องบิน, Hijack

คำพูด เขียนข้อความ หรือการกระทำอื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่พิจารณาว่าคุกคาม ข่มขู่ หรือเป็นภัย   

1. พูดว่า ตรวจได้แต่ระวังเชื้ออีโบลา

2. ตะโกนว่า เครื่องบินลำนี้กำลังจะตก

3. เขียนคำว่า “ระเบิด” ไว้ที่กระจก

4. โยนกระเป๋าหรือสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการแล้ววิ่งหนี

บทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน  

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558

มาตรา 22 ระบุว่า ผู้ใดแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ และการนั้นเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในท่าอากาศยานหรือผู้ที่อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินตื่นตกใจ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำนั้นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5-15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000 – 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทลงโทษสำหรับผู้ร่วมฝ่าฝืน

ทั้งนี้บทลงโทษของความคึกคะนองไม่ได้ถูกจำกัดแค่คนที่กระทำความผิดข้างต้นเท่านั้น เพราะคำพูดต้องห้ามในสนามบิน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้สนับสนุน ร่วมกันเป็นกลุ่มแก๊งตามความคึกคะนอง ก็ถือว่าได้กระทำความผิดเทียบเท่าตัวการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558

มาตรา 23 ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามมาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 หรือมาตรา 22 ต้องระวางโทษ เช่นเดียวกับตัวการ

มาตรา 24 ผู้ใดพยายามกระทำความผิดตามมาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 หรือมาตรา 22 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำ

สรุป คำที่ห้ามพูดเล่นในสนามบิน

คำหรือรูปประโยคเกี่ยวกับคำต่อไปนี้

• ยาเสพติด

• ปืน

• ระเบิด

• อาวุธ

• วัตถุอันตราย

• โรคระบาดร้ายแรง

• การก่อการร้าย

• คำหยาบที่เจ้าหน้าที่พิจารณาว่าคุกคาม ก่อความรำคาญ หรืออาจเป็นภัย

การโดยสารหรือใช้บริการสนามบินมีผู้เข้าใช้บริการมากและหลากหลายเมื่อหนึ่งคนไม่ปฏิบัติตามกฎย่อมสร้างความเดือดร้อนเป็นวงกว้างมากๆ โดยเฉพาะภาพลักษณ์และความมั่นคง คำพูดต้องห้ามในสนามบินจึงเป็นเรื่องที่ต้องควบคุมและระวางโทษทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันเหตุบานปลายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

อ้างอิงข้อมูล

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

Tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?