รวมไว้ที่เดียว! วิธีขอคืนเงินประกันน้ำ-ไฟ ทำอย่างไรให้ได้เงินเร็ว

11 มีนาคม 2565

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลายเป็นปัญหาที่สร้างความเดือนร้อนอย่างทั่วถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีมาตรการออกมาช่วยเหลือ เยียวยาให้ประชาชนทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า และล่าสุดการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำ 3 มาตรการ และเริ่มให้ผู้ใช้น้ำขอคืนเงินประกันการใช้น้ำได้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
***การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ให้บริการน้ำแก่ประชาชนครอบคลุม 74 จังหวัด ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ

3 มาตรการ ช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปา

• มาตรการที่ 1 ลดค่าน้ำประปาในอัตราร้อยละ 3 ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่รอบการใช้น้ำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563

• มาตรการที่ 2 ขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำประเภทโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย (สถานบริการและที่พัก ประเภทรหัส/ผู้ใช้น้ำ 33) โดยไม่คิดดอกเบี้ย สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบใบแจ้งค่าน้ำประปา สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 โดยไม่มีการตัดมิเตอร์น้ำ และผู้ใช้น้ำสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงาน กปภ. สาขา ในพื้นที่ใช้น้ำประปา

มาตรการที่ 3 คืนเงินประกันการใช้น้ำ ให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ทั้งนี้ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำสามารถยื่นขอสิทธิผ่านช่องทางออนไลน์และแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนเงินประกันผ่านช่องทางที่กำหนดให้ เริ่ม 15 เมษายน 2563

การขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ จากการประปาส่วนภูมิภาค

กำหนดเวลาการขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ และรายละเอียดกฏเกณฑ์ต่างๆ

1. ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ผู้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาคลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์และขอคืนเงินประกัน โดยเลือกดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ 3 รูปแบบ

– เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค : www.pwa.co.th

– แอปพลิเคชั่น : PWA 1662 สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store

– Line ID : @PWAThailand

2. ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

การประปาส่วนภูมิภาค จะคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำ ผ่าน 3 ช่องทาง

– บัญชีพร้อมเพย์ (เฉพาะบัญชีที่ผูกกับบัตรประชาชน)

– บัญชีธนาคาร

– เคาต์เตอร์เซอร์วิส

3. กรณีตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่าน

ในกรณีผู้ใช้น้ำมีปัญหาจากการตรวจสอบสิทธิ์การคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา โปรดรอการติดต่อกลับจาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาที่ลูกค้าใช้บริการ (งดการเดินทางมายังการประปาเพื่อลดความเสี่ยง COVID-19)

อัตราการคืนเงินประกันการใช้น้ำได้เท่าไร?

การคืนค่าประกันการใช้น้ำประปาคิดตามขนาดมาตรวัดน้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ในแต่ละช่วงเวลาที่ผู้ใช้น้ำได้ลงนามในสัญญาใช้น้ำประปากับ กปภ. ในแต่ละช่วงเวลาที่ผู้ใช้น้ำได้ลงนามในสัญญาใช้น้ำประปากับ กปภ.

ช่องทางขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ

สำหรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินประกันการใช้น้ำประปา สามารถทำได้ผ่านช่องทางออนไลน์ 3 ช่องทาง โดยไม่ต้องไปที่สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

– เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค : www.pwa.co.th

– แอปพลิเคชั่น PWA 1662 สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store

– Line ID : @PWAThailand

วิธีลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ

1. กรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำ

– ชื่อ-นามสกุล

– หมายเลขผู้ใช้น้ำ

– หมายเลขประจำตัวประชาชน

– หมายเลขโทรศัพท์

2. ทำตามขั้นตอนให้ครบ พร้อมระบุช่องทางการรับเงินช่องทางใดช่องทางหนึ่ง

– พร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน

– บัญชีธนาคาร

– เคาน์เตอร์เซอร์วิส

3. รอรับ SMS ตอบกลับ แจ้งผลการโอนเงินประกันการใช้น้ำ

4. รับเงินคืนผ่านช่องทางระบุไว้

โดยเริ่มจ่ายคืนเงินตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นต้นไป

***การลงทะเบียนขอคืนเงินประกันน้ำประปาสามารถทำได้ผ่านช่องทางออนไลน์ และทำได้ตลอด ไม่มีระยะเวลาปิดการลงทะเบียน

การตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ

หากผู้ใช้น้ำลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.pwa.co.th

2. คลิกคำว่า “ตรวจสอบเรื่อง”

3. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

4. คลิกคำว่า “ค้นหาข้อมูล” ระบบจะแสดงข้อมูลว่าอยู่ในขั้นตอนใด

มาตรการการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

สำหรับการคืนเงินการใช้ไฟฟ้านั้น เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ซึ่งหลายคนอาจได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว แต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามที่ตั้งของเลขทะเบียนบ้าน

***การลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า สามารถทำได้ผ่านช่องทางออนไลน์ และทำได้ตลอด ไม่มีระยะเวลาปิดการลงทะเบียน

การลงทะเบียนของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

ช่องทางการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ของ กฟน.

– เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง : www.mea.or.th

– แอปพลิเคชัน : MEA Smart Life

– สแกน QR Code : ในบิลแจ้งค่าไฟฟ้า

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนคืนเงินประกันไฟฟ้า ของ กฟน.

– ชื่อ-นามสกุล ของผู้วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (ที่มีชื่อในบิลแจ้งค่าไฟฟ้า)

– หมายเลขบัตรประชาชนของผู้วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (ที่มีชื่อในบิลแจ้งค่าไฟฟ้า)

– หมายเลขบัญชีแสดงสัญญา หรือ หมายเลข CA จำนวน 9 หลัก ซึ่งระบุอยู่ในใบแจ้งค่าไฟฟ้า

ช่องทางการรับเงินคืน ของ กฟน.

1. คืนเงินผ่านพร้อมเพย์ ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนของผู้วางหลักประกัน

2. คืนเงินผ่านบัญชีธนาคาร มีธนาคารที่เข้าร่วม 3 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย ซึ่งต้องระบุบัญชีธนาคารของผู้วางหลักประกันเท่านั้น

3. คืนเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยผู้วางหลักประกันนำบัตรประชาชนไปยื่นรับเงินสดจากเคาน์เตอร์เซอร์วิส

การตรวจสอบการคืนเงินประกันไฟฟ้า ของ กฟน.

1. เข้าเว็บไซต์ การไฟฟ้านครหลวง www.mea.or.th

2. กดคำว่า “ตรวจสอบเรื่อง”

3. กรอกข้อมูล เลขรับเรื่อง 10 หลัก

4. กรอกรหัสประจำตัวประชาชน หรือ รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก

5. กดคำว่า “สอบถาม” ระบบจะแสดงข้อมูลว่าอยู่ในขั้นตอนใด

การลงทะเบียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

สำหรับผู้อยู่อาศัยในต่างจังหวัด

ช่องทางการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ของ กฟภ.

– เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : www.pea.co.th

– แอปพลิเคชัน : PEA Smart Plus

– สแกน QR Code : ในบิลแจ้งค่าไฟฟ้า

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน ของ กฟภ.

– ชื่อ-นามสกุล ของผู้วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (ที่มีชื่อในบิลแจ้งค่าไฟฟ้า)

– หมายเลขบัตรประชาชนของผู้วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (ที่มีชื่อในบิลแจ้งค่าไฟฟ้า)

– หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน 12 หลัก ที่ระบุอยู่ในใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือใบเสร็จรับเงิน

ช่องทางการรับเงินคืน ของ กฟภ.

1. คืนเงินผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนของผู้วางหลักประกัน

2. คืนเงินผ่านบัญชีธนาคาร โดยมีธนาคารที่เข้าร่วม 5 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารอิสลาม ซึ่งต้องระบุบัญชีธนาคารของผู้วางหลักประกันเท่านั้น

3. คืนเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยผู้วางหลักประกันนำบัตรประชาชนไปยื่นรับเงินสดจากเคาน์เตอร์เซอร์วิส

การตรวจสอบ การคืนเงินประกันไฟฟ้า ของ กฟภ.

1. เข้าสู่เว็บไซต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค www.pea.co.th

2. กดคำว่า “ตรวจสอบเรื่อง”

3. กรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 12 หลัก

4. กรอกรหัสประจำตัวประชาชนแสดงข้อมูล

5. กดคำว่า “ตรวจสอบ” ระบบจะแสดงข้อมูลว่าอยู่ในขั้นตอนใด

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การดำเนินการลงทะเบียนขอรับคืนเงินประกันการใช้น้ำ และการขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า สามารถทำได้ผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่ต้องไปที่สำนักงานที่ทำการของการไฟฟ้าหรือประประปา รวมทั้งยังดำเนินการได้ตลอด ไม่มีระยะเวลากำหนด

ส่วนจำนวนเงินที่จะได้รับจะแตกต่างกันตามขนาดของมาตรวัดน้ำ และมิเตอร์ไฟฟ้า และเพื่อป้องกันความผิดพลาด หรือล่าช้าของการรับเงินคืนควรเตรียมข้อมูลประกอบการลงทะเบียน และตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยทุกครั้ง

tag

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?