เมื่อ AI เข้ามามีบทบาทในองค์กร … มาดู 4 ขั้นตอนสำคัญที่ควรทำ

05 พฤศจิกายน 2562

เมื่อองค์กรนำระบบอัตโนมัติ หรือ AI มาใช้ ผู้บริหารรวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องมีขั้นตอนในปรับเปลี่ยนและดูแลพนักงานในองค์กรอย่างไร วารสาร HR Society Magazine มีคำแนะนำให้ครับ

1. Re-organize

ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่หมด เพื่อตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสียให้ครบทุกกลุ่ม แยกแยะสัดส่วนของแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน

2. Re-services

จำแนกธุรกิจออกให้ชัดเจนว่ามีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีผลิตภัณฑ์ตอบสนองอย่างไร เพื่อนำมาจัดรูปแบบ กระบวนการใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละผลิตภัณฑ์

3. Re-process

ออกแบบกระบวนการทำงานใหม่หมด เช่น งานบริการประเภทนี้ใช้เวลาการบริการเท่าใด จะทำให้เร็วกว่าเดิมเท่าใดจึงจะทันใจ แข่งขันได้ ลดขั้นตอน เพิ่มการใช้ระบบอัตโนมัติหรืออุปกรณ์อื่นใดช่วยให้ง่าย สะดวก รวดเร็ว คุ้มค่า

4. Re-skill

วิเคราะห์และจำแนกบุคลากร เพื่อค้นหาและจัดระดับตามความสามารถ เช่น
1. กลุ่มคนที่พุ่งไปข้างหน้า (Star, Talent)
2. กลุ่มทำงานกับเทคโนโลยีได้
3. กลุ่มพร้อมพัฒนา
4. กลุ่มทำงาน Routine
5. กลุ่มที่ไปต่อไม่ได้
เมื่อแยกแยะได้ก็ดำเนินการ Re-skill โดยจัดให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม

จากบทความ : โอกาสหรือวิกฤติในงาน HR โดย สุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
วารสาร HR Society Magazine ปีที่ 17 ฉบับที่ 200 สิงหาคม 2562

 

—–

แหล่งที่มา : www.facebook.com/dharmnitigroup

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?