อยากได้เงินทุนจากอสังหาริมทรัพย์ควรเลือก ขายฝาก หรือ จำนอง

28 มิถุนายน 2562

สำหรับใครที่กำลังหาแหล่งเงินทุนจากอสังหาริมทรัพย์ แต่ยังลังเลว่า จะขายฝาก หรือนำทรัพย์ไปจำนอง มาดูกันครับว่า แต่ละอย่างมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

ขายฝาก

ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ คือ การทำนิติกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที แต่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ขายสามารถนำเงินมา
ไถ่ถอนทรัพย์สินของตนเองได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
(ขอต่อสัญญาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สูงสุดครั้งละ 10 ปี)

*ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดิน

จำนอง

จำนอง คือ การทำนิติกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อเป็น
การประกันการชำระหนี้แก่ผู้รับจำนอง โดยอสังหาริมทรัพย์นั้นยังไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจำนองโดยทันที  หากผิดนัดชำระหนี้ ต้องมีการฟ้องร้องบังคับคดีให้ศาลยึดทรัพย์เสียก่อน

*ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดิน

ขายฝาก-จำนอง

• ขายฝาก

ข้อดี 

– ได้รับการอนุมัติเร็วและมักได้ วงเงินสูงกว่าจำนองค่อนข้างมาก
– สามารถไถ่ถอนคืนทรัพย์สินได้

ข้อเสีย

– มีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของทรัพย์สินที่นำไปขายฝาก

 

• จำนอง

ข้อดี 

– มีความปลอดภัยด้านทรัพย์สิน เนื่องจากไม่ต้องขายทรัพย์สินนั้น
– สามารถไถ่ถอนคืนทรัพย์สินได้

ข้อเสีย

วงเงินที่ได้รับต่ำกว่าการขายฝาก

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?