10 คุณสมบัติ HR มืออาชีพ

HR มืออาชีพ

13 มิถุนายน 2562

สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนเมื่อพูดถึงอนาคตในการทำงานยุคต่อไปก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลง หลายๆ อาชีพต้องปรับตัวครั้งใหญ่  HR มืออาชีพ เองก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกัน 

HR ในอนาคตต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อก้าวสู่การเป็น  HR มืออาชีพ  

ในการเตรียมรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น ย่อมมีทั้ง “ความคาดหวัง” และ “ความหวาดเกรง” (Hope & Fear)  ไปพร้อมกัน เป็นปกติวิสัยของปุถุชน เมื่อ HR ต้องนำการเปลี่ยนแปลง ย่อมมองในแง่ดี หวังความสำเร็จ คิดจะทำโน่นทำนี่ คนนั้นต้องเป็นอย่างนั้น คนนี้ต้องทำอย่างนี้ นั่นคือซีกของความหวัง ส่วนในซีกของความหวาดเกรงนั้น อาจกลัวความล้มเหลว ไม่กล้าเปลี่ยน เพราะไม่เคยทำมาก่อน กลัวคนไม่เชื่อ กลัวผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กลัวการตกงานเพราะองค์กรอาจอาศัยหุ่นยนต์และเทคโนโลยี งานบางอย่างใช้ AI (Artificial Intelligent) ทำแทนได้ เคยใช้เจ้าหน้าที่สรรหา นั่งรับสมัครงาน ทำการทดสอบผู้สมัคร ต่อไป AI อาจทำหน้าที่แทนได้ เจ้าหน้าที่สรรหาไม่มีงานทำแล้ว นี่คือความหวาดเกรง

และคุณสมบัติที่ HR มืออาชีพจำเป็นต้องมี เพื่อบรรเทาความหวาดกลัวต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในอนาคต ลดอาการวิตกจริต ได้แก่

  1. Critical & Enquiring Thinker : ต้องเป็นคนที่ช่างวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นนักคิด เพื่อจะได้หาข้อสรุปที่ดีที่สุด
  2. Solution Driven : คิดแล้วต้องชักจูงให้ได้บทสรุปให้ได้ ไม่ควรปล่อยให้พูดเพ้อเจ้อไป หาเนื้อหาไม่ได้
  3. Courageous : ต้องใจกล้า แม้ไม่เคยทำแต่ก็ต้องกล้าทำ หากมัวแต่แหยงก็จะทำไม่ได้
  4. Collaboration :  เก่งเรื่องการร่วมมือ การประสานงาน ไม่ใช่ประสานธรรมดา ต้องเป็นนักประสานสิบทิศ เพราะเราต้องการเปลี่ยนทั้งองค์กร ไม่ใช่แค่จุดใดจุดหนึ่ง ต้องพร้อมยกมือไหว้แม้ใจจะไม่อยากไหว้ แต่เราทำเพื่องาน
  5. Understand : เป็นสิ่งที่ HR ต้องมีต้องทำอยู่แล้ว ทำงานกับคนแล้วไม่เข้าใจคนได้อย่างไร นอกจากนี้ต้องเข้าใจงานด้วย อย่ารู้แค่เรื่องงานของเรา เราต้อง Knowing the Business
  6. Resolve Issues : ต้องเป็นนักแก้ปัญหา อย่าปล่อยค้างคาไว้ เพราะจะเป็นอุปสรรคในการทำงานต่อไป ระดมสมองคนอื่น ฟังคนอื่นด้วยหากคิดเองไม่ออก ปัญหามีไว้แก้ ไม่ได้มีไว้เก็บใต้พรม ตั้งสติ อย่าตกใจ ค่อยๆ คิด สติมาปัญญาเกิดแน่นอน
  7. Credible :  ต้องสร้างและสะสมเครดิต ความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือไว้ให้มาก หากเขาเชื่อ เขาไว้ใจ จะทำอะไรย่อมง่าย
  8. Care :  คนเรานั้นหากลองได้รับน้ำใจ ความเอาใจใส่ แสดงออกให้เขารู้ว่าเขามีความหมายกับเรา การตอบสนองให้ความร่วมมือย่อมตามมา โดยเฉพาะคนไทย มีสำนึกนี้อยู่ในใจทุกคน
  9. Future Oriented : ต้องมีวิสัยทัศน์ หัดคิดยาวๆ คิดไกล คิดให้ตลอด อย่าเป็นคนสายตาสั้นที่มองอะไรไม่พ้นขอบโต๊ะทำงานตัวเอง แต่ต้องกวาดตาให้รอบ มองให้ทะลุ ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างไร จะพบปัญหาไหม จะแก้หรือป้องกันปัญหาได้ไหม อย่างไร
  10. Influencer : เป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด สามารถชักจูง ดูดดึงให้คนคล้อยตาม หากคนใดสามารถมีพฤติกรรมข้อนี้ได้ เชื่อได้เลยว่า งานจะราบรื่นวิ่งฉิว บอกอะไรไป ตั้งแต่ CEO ลงมาเห็นด้วย สนับสนุนช่วยผลักดัน แล้วผลสำเร็จจะไปไหนเสีย

 

 ที่มา : บางส่วนจากบทความ “เจาะใจ HR แห่งอนาคต” คอลัมน์ “สนทนาประสา HR” โดยอาจารย์สุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา วารสาร HR Society magazine ปีที่ 15 ฉบับที่ 178 เดือนตุลาคม 2560

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?