ครอบครัวธรรมนิติ จัดโครงการ CSR “สายใยประดู่คุ่ธรรม”

15 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ครอบครัวธรรมนิติ จัดโครงการ CSR “สายใยประดู่คุ่ธรรม” ที่โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์

โดยทั้งผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันทำกิจกรรม สอนน้องๆ นักเรียนทำแซนวิช

และได้นำหนังสือที่ชาวธรรมนิติร่วมกันแบ่งปันบริจาค มีทั้งหนังสือนิทาน ตำราเรียน หนังสือเสริมสร้างความรู้ต่างๆ เป็นจำนวน 10 ลัง มามอบให้กับทางโรงเรียน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ ต่อไป

ธรรมนิติ ขอขอบคุณโรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ ทั้งท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครูุ และนักเรียน ที่มีส่วนร่วมให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปด้วยดี

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?