Tag Archive for: กลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

ครอบครัวธรรมนิติ จัดโครงการ CSR ร่วมกันทำนุบำรุงศาสนา+

ครอบครัวธรรมนิติ จัดโครงการ CSR ร่วมกันทำนุบำรุงศาสนา

กำหนดการบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบรอบการสถาปนาธรรมนิติ 72 ปี+

กำหนดการบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบรอบการสถาปนาธรรมนิติ 72 ปี

ธรรมนิติจัดบรรยาย Kaizen เพื่อการปรับปรุงงาน โดย อ.ไมตรี บุญขันธ์+

ธรรมนิติจัดบรรยาย Kaizen เพื่อการปรับปรุงงาน โดย อ.ไมตรี บุญขันธ์

ว่าด้วย…ศิลปะการบริหารคน ฉบับภูมิปัญญาตะวันออก+

ว่าด้วย…ศิลปะการบริหารคน ฉบับภูมิปัญญาตะวันออก

ธรมมนิติ จัดบรรยาย Tech Talk 9 : Smart Organization+
กลุ่มบริษัทธรรมนิติ จัดบรรยาย ‘ความเป็นผู้ประกอบการในหัวหน้างาน’+

กลุ่มบริษัทธรรมนิติ จัดบรรยาย ‘ความเป็นผู้ประกอบการในหัวหน้างาน’

ปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กับการนำพากลุ่มบริษัท‘ธรรมนิติ’ก้าวสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล+
กลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) จัดคอร์สอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหารและพนักงานโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ+

กลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) จัดคอร์สอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหารและพนักงานโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำบุญใส่บาตร+

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำบุญใส่บาตร

จิตอาสากลุ่มบริษัทธรรมนิติปรับปรุงห้องสมุด ร.ร.เทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์+

จิตอาสากลุ่มบริษัทธรรมนิติปรับปรุงห้องสมุด ร.ร.เทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?