ปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กับการนำพากลุ่มบริษัท‘ธรรมนิติ’ก้าวสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล+