ผู้ให้บริการที่ดี ต้องมีคุณสมบัติ 7 ข้อนี้

18 พฤศจิกายน 2562

อยากสร้างความประทับใจให้ลูกค้า อย่าลืม 7 คุณสมบัติของผู้ให้บริการมืออาชีพกันนะครับ

1. มีทัศนคติเชิงบวก

มองโลกในแง่ดี เพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จในงานบริการ

2. มีภาพลักษณ์ที่ดี

มีภาพลักษณ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอก ด้านภายนอก เช่น การแต่งกาย บุคลิกท่าทาง ส่วนด้านภายใน เช่น มีจิตใจที่ดีพร้อมให้บริการ

3. มีศิลปะในการสื่อสาร

รู้จักใช้วัจนภาษา คือ คำพูดที่ดี ร่วมกับมีอวัจนภาษา คือ ท่าทางและรอยยิ้มควบคู่กัน

4. นึกถึงใจเขาใจเรา

เข้าใจและเปิดใจให้กับปัญหาของลูกค้า

5. มีจิตอาสา

มีความปรารถนาดี ยินดีบริการโดยลูกค้าไม่ต้องร้องขอ

6. ช่างจดจำ

ช่างสังเกตและมีความแม่นยำในข้อมูล

7. รู้จักแก้ไขสถานการณ์

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว

 

—–

 

แหล่งที่มา : www.facebook.com/dharmnitigroup

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?