มูลนิธิธรรมนิติ จัดพิธีถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร ประจำปี 2565

มูลนิธิธรรมนิติ จัดพิธีถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร ประจำปี 2565

ในการนี้ มีการมอบ จำนวน 12 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,000 บาท โดยมีตัวแทนคณะสงฆ์เข้ารับถวายทุน

ประกอบด้วย ตัวแทนคณะสงฆ์ จากวัดโมลีโลกยาราม จำนวน 7 ทุน วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร จำนวน 3 ทุน

และวัดสร้อยทอง จำนวน 2 ทุน

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

ขออนุโมทนาบุญแก่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมกุศลอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยกันครับ

 

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?