อัตราโทษกฎหมาย “ยาเสพติดใหม่” ปรับลด เพิ่มความเป็นธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2565

 

ใหม่ !! กฎหมายยาเสพติด เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ ปรับลดอัตราโทษ ผู้ต้องขังร้องต่อศาลขอโทษให้เบาลงได้

 

ประมวลกฎหมายยาเสพติด

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎหมายเกี่ยวกับคดียาเสพติด จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

 

สาระสำคัญ

• การป้องกัน ปราบปรามและควบคุมยาเสพติด อย่างมีประสิทธิภาพ

• กำหนดอัตราโทษใหม่ในความผิดที่เกี่ยวกับ การผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครองเพื่อเสพ

 

อัตราโทษ ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาบ้า ไอซ์ ยาอี เฮโรอีน LSD

ผลิต นำเข้า ส่งออก / จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย 

• จำคุกไม่เกิน 15 ปี

• หากกระทำเพื่อการค้า จำคุก 2-20 ปี

• หากกระทบต่อความมั่นคง จำคุก 5 ปี-ตลอดชีวีต หรือประหารชีวิต

ครอบครองเพื่อเสพ (ไม่ถึง 15 เม็ด)

• จำคุกไม่เกิน 2 ปี

เสพ

• จำคุกไม่เกิน 1 ปี

 

อัตราโทษ ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ใช้ทางการแพทย์ เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน โคเคน

ผลิต นำเข้า ส่งออก / จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย 

• จำคุกไม่เกิน 10 ปี หากกระทำเพื่อการค้า จำคุก 1-15 ปี

• จำคุกไม่เกิน 2 ปี

• จำคุกไม่เกิน 1 ปี

ครอบครองเพื่อเสพ

• จำคุกไม่เกิน 2 ปี

เสพ 

• จำคุกไม่เกิน 1 ปี

 

อัตราโทษ ยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ยารักษาโรค เช่น ยาแก้ไอผสมโคเดอีน

ผลิต นำเข้า ส่งออก / จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย 

• จำคุกไม่เกิน 3 ปี

ครอบครองเพื่อเสพ

• ไม่ได้กำหนดอัตราโทษ

เสพ 

• ไม่ได้กำหนดอัตราโทษ

 

อัตราโทษ ยาเสพติดให้โทษประเภท 4 สารตั้งต้นที่ใช้ผลิตยาเสพติด

ผลิต นำเข้า ส่งออก / จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย 

• จำคุกไม่เกิน 10 ปี

• หากกระทำเพื่อการค้า จำคุก 1-15 ปี

ครอบครองเพื่อเสพ

• จำคุกไม่เกิน 2 ปี

เสพ 

• ไม่ได้กำหนดอัตราโทษ

 

อัตราโทษ ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เป็นพืชเสพติด เช่น กัญชา กัญชง และเห็ดขี้ควาย

ผลิต นำเข้า ส่งออก / จำหน่าย ครอบครอง เพื่อจำหน่าย 

• จำคุกไม่เกิน 5 ปี

• หากกระทำเพื่อการค้า จำคุก 1-15 ปี

ครอบครองเพื่อเสพ

• จำคุกไม่เกิน 2 ปี

เสพ 

• จำคุกไม่เกิน 1 ปี

 

 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?