เจาะข้อหา “ฆ่าคนตาย” รับโทษอะไรบ้าง ?

ฆ่าคนตายเหมือนกัน แต่รับโทษต่างกัน… แต่ละกรณีรับโทษอย่างไรบ้าง ? มาดูกันครับ

 

ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดต่อชีวิต

• ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288

• ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289

• ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290

• ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291

• ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 292

 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288

กระทำโดยเจตนาให้ผู้อื่นถูกฆ่า ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 15 – 20 ปี

 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289

1. ฆ่าบุพการี

2. ฆ่าเจ้าพนักงาน ที่ทำตามหน้าที่

3. ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ที่ทำตามหน้าที่

4. ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน *

5. ฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือกระทำทารุณโหดร้าย *

6. ฆ่าผู้อื่น เพื่อความสะดวกในการทำผิด

7. ฆ่าผู้อื่น เพื่อปกปิดความผิดของตัวเอง

 

ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน มาตรา 289 (4)

กระทำการจ้างวานฆ่าผู้อื่น วางแผนฆ่า เตรียมการ จัดเตรียมยานพาหนะเพื่อใช้ไปฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษประหารชีวิต

 

ฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือกระทำทารุณโหดร้าย มาตรา 289 (5)

 

• การฆ่าโดยทรมาน

หมายถึง การฆ่าไม่ต้องการให้ตายทันที แต่ทำให้ผู้ตาย ได้รับความลำบากอย่างสาหัสจนถึงแก่ความตายในที่สุด

ตัวอย่างการฆ่าโดยทรมาน

นาย A กระทำการฆ่า นาย B โดยการใช้ค้อนทุบบริเวณหัว แล้วปล่อยให้ นาย B ตายอย่างช้า ๆ ต้องระวางโทษประหารชีวิต

 

• การฆ่าโดยทารุณโหดร้าย

หมายถึง ฆ่าโดยวิธีโหดร้ายมากกว่าการที่ทำให้ตายโดยทั่วไป

ตัวอย่างการฆ่าโดยทารุณโหดร้าย

นาย A กระทำการฆ่า นาย B โดยการใช้ค้อนทุบบริเวณหัวหลายครั้งจนนับไม่ถ้วน จนนาย B ถึงแก่ความตาย หรือ นาง C กระทำการ ฆ่ายกครัว ครอบครัวนาง C ต้องระวางโทษประหารชีวิต

 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290

กระทำโดยไม่ได้เจตนาฆ่า แต่ทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 – 15 ปี ถ้าความผิดนั้นมีลักษณะตามมาตรา 289 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 – 20 ปี

 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291

กระทำโดยประมาท และเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 292

กระทำโดยทารุณ แก่บุคคลซึ่งต้องพึ่งตน ในการดำรงชีพ เพื่อให้บุคคลนั้นฆ่าตนเอง หรือพยายามฆ่าตนเอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 14,000 บาท

 

 

tag

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?