ปรับแล้ว…วิธีคิดดอกเบี้ยเพื่อลดภาระประชาชน

ปรับแล้ว..วิธีคิดดอกเบี้ยเพื่อลดภาระประชาชน

11 มีนาคม 2565

ปรับปรุงการคิดดอกเบี้ยและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อลดภาระประชาชนและธุรกิจ SME
ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ธนาคารพาณิชย์ปรับปรุงการคิดดอกเบี้ย และการเรียกเก็บค่าธรรมเรียม ได้แก่ ค่าปรับไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนดดอกเบี้ยผิดนัดชำระ และค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต และ ATM

ค่าปรับไถ่ถอนก่อนกำหนด

ดอกเบี้ยผิดนัดชำระ

ค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต และ ATM

เดิม
การยกเลิกบัตร : ไม่คืนส่วนต่าง หรือคืนเมื่อขอ
การออกบัตรใหม่ : เรียกเก็บค่าธรรมเนียมทุกกรณี

ใหม่
การยกเลิกบัตร : คืนตามสัดส่วนทันที
การออกบัตรใหม่ : ไม่เรียกเก็บ ยกเว้นมีต้นทุนสูง อาจเรียกเก็บตามความเหมาะสม

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?