ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ธรรมนิติ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

02 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ธรรมนิติ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 “1 คนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง ให้โอกาสผู้ป่วย” กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ อาคารธรรมนิติ

โดยมีผู้บริหารและพนักงานธรรมนิติร่วมกันบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก รวมจำนวนโลหิตที่ได้รับทั้งสิ้น 60 ยูนิต

ธรรมนิติ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต เพื่อทางศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย จะได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาค ไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ต่อไป

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?