ลุ้น !! ขยายสิทธิ “ชาวต่างชาติ” ซื้อบ้าน คอนโด

16 มิถุนายน 2564

การแก้ไขข้อกฎหมายนี้ เพื่อให้สิทธิกับนักลงทุนต่างชาติ เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้มากขึ้น เป็นการดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

1. การถือครองอาคารชุดของชาวต่างชาติ

กฎหมายเดิม

ชาวต่างชาติสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ไม่เกิน 49% ของพื้นที่ขายทั้งหมดในคอนโดฯ และอีก 51% เป็นสิทธิของคนไทยในการถือครองกรรมสิทธิ์ มาตรา 19 ทวิ พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551)

ร่างแก้ไขกฎหมายใหม่

แก้ไขอัตราการถือกรรมสิทธิ์ โดยจะขยายเพดานให้ชาวต่างชาติเข้าถือครองได้มากขึ้น อาจถึง 70-80% โดยเพิ่มเงื่อนไขสำหรับต่างชาติที่ถือครองเกิน 49% ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมนิติบุคคลอาคารชุด

 

2. การถือครองที่ดินของชาวต่างชาติ

กฎหมายเดิม

โดยปกติห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติซื้อบ้านหรือที่ดินในประเทศไทย เว้นแต่จะเข้าเงื่อนไขตามกฎหมาย มาตรา 96 ทวิ ประมวลกฎหมายที่ดิน

ร่างแก้ไขกฎหมายใหม่

แก้ไขให้ชาวต่างชาติสามารถซื้อบ้านเดี่ยวสำหรับอยู่อาศัยเฉพาะโครงการ “บ้านจัดสรร” และปรับวงเงินซื้อบ้านราคาประมาณ 10-15 ล้านบาทขึ้นไป โดยซื้อได้ไม่เกิน 49% ของโครงการ

 

3. ระยะเวลาการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ

กฎหมายเดิม

ตามกฎหมายอนุญาตให้ชาวต่างชาติเช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นระยะเวลาสูงสุด ไม่เกิน 30 ปี มาตรา 540 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ร่างแก้ไขกฎหมายใหม่

แก้ไขโดยขยายให้ชาวต่างชาติสามารถทำสัญญาเช่าได้สูงสุด 50 ปี +40 ปี

 

ทั้งนี้การแก้ไขกฎหมายดังกล่าว อยู่ในระหว่างการประชุมเสนอหลักการ นำเข้าที่ประชุม ศ.บ.ศ. และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อยกร่างเป็นพระราชกำหนดต่อไป

tag

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?