มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 17) ให้แก่ชุมชนตรอกต้นมะม่วง

13 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ครั้งที่ 17

ส่งมอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม และนมกล่อง พร้อมด้วยเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ชุมชนตรอกต้นมะม่วง นำโดยคุณดารารัตต์ พืชมงคล กรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล

ขอขอบคุณ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล ผู้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 200 ขวด และ Sleeping Pills ที่ร่วมสมทบทุนในครั้งนี้ รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางซื่อ และเจ้าหน้าที่ชุมชน ที่ได้จัดระเบียบอำนวยความสะดวกให้กิจกรรมนี้ดำเนินไปได้ด้วยดีครับ

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?