ช็อปช่วยชาติปี 2561 ซื้ออะไรลดหย่อนภาษีได้

ช็อปช่วยชาติ

18 เมษายน 2563

โครงการช็อปช่วยชาติปี 2561 นี้ไม่เหมือนเดิมนะครับ เพราะนำมาลดหย่อนภาษีได้เพียง 3 หมวดสินค้า คือ ยางล้อรถ หนังสือ และสินค้า OTOP 

ช็อปช่วยชาติ ลดหย่อนภาษี

          บุคคลธรรมดาที่ซื้อสินค้าตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถนำมาใช้คำนวนเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

 

ช่วงเวลาช็อปและใช้สิทธิ์

15 ธันวาคม 2561 ถึง 16 มกราคม 2562 สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้สองปีภาษีตามที่จ่ายจริงในแต่ละปีภาษี แต่รวมกันสองปีภาษีแล้วต้องไม่เกิน 15,000 บาท

 

3 หมวดสินค้าช็อปช่วยชาติ

ช็อปช่วยชาติ 2561 มีการจำกัดหมวดของสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ และ 3 หมวดที่ใช้สิทธิได้คือ

1.ยางล้อรถ 

2.หนังสือ 

3.สินค้า OTOP

 

1.ยางล้อรถ  : สินค้าประเภทยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถจักรยานยนต์ และยางล้อรถจักรยาน

เงื่อนไข

  • ซื้อจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งได้ซื้อยางล้อจากผู้ผลิตที่ซื้อวัตถุดิบยางจากการยางแห่งประเทศไทย
  • มีหลักฐานเป็นการซื้อเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
  • มีเอกสารหรือหลักฐานของการซื้อวัตถุดิบยางจากการยางแห่งประเทศไทย
  • ยางล้อรถต้องไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน
  • มูลค่าที่นำมาลดหย่อนภาษีต้องไม่รวมค่าบริการอื่นๆ

 

2.หนังสือ  :  หนังสือเล่ม E-Book หรือหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ยกเว้นนิตยสารและหนังสือพิมพ์

เงื่อนไข 

  • ซื้อจากผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
  • มีหลักฐานเป็นการซื้อเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

 

3.สินค้า OTOP : สินค้าจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน

  • มีใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
  • ต้องระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)   

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?