ไม่สบาย แต่ไม่อยากไปหาหมอ จะขอลาป่วยได้ไหม ? ไขข้อสงสัย ลาป่วย มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

ตามกฎหมาย ลาป่วย ได้กี่วัน? 

พนักงาน จะลาป่วยกี่วันก็ได้ ตามที่ป่วยจริง แม้หลายบริษัทจะกำหนดให้ป่วยได้ 30 วัน ต่อปี แต่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ไม่ได้มีการกำหนดไว้ว่า พนักงานคนหนึ่ง จะลาป่วยได้กี่วัน เพียงแต่ต้องลา เท่าที่ป่วยจริงเท่านั้น

ใบรับรองแพทย์ จำเป็นแค่ไหน ?

• ลาป่วยไม่เกิน 3 วันทำงาน ไม่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์

• ลาป่วยมากกว่า 3 วันทำงาน ต้องแสดงใบรับรองแพทย์

พรบ. คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 32 ให้ลูกจ้างลาป่วยได้ เท่าที่ป่วยจริงมาตรา 57 ให้นายจ้าง จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง ในวันลาป่วย ตามมาตรา 32 เท่ากับอัตราค่าจ้างในวันทำงาน  ในปีหนึ่ง ต้องไม่เกิน 30 วันทำงาน

ลาป่วยแบบไหน เสี่ยงโดนไล่ออก ?

ลูกจ้าง มีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง แต่นายจ้าง ก็มีสิทธิเลิกจ้างได้ ถือว่า หย่อนสมรรถภาพ ในการทำงาน เป็นการเลิกจ้าง ที่เป็นธรรม
หรือลูกจ้าง ลาป่วยเท็จ นายจ้างสอบสวนแล้ว พบว่ามีความผิด ก็สามารถเลิกจ้างได้

อกหัก ขอลาป่วย ได้หรือไม่ ?

ถ้าส่งผลกระทบ ต่อภาวะจิตใจอย่างรุนแรง จนถึงขั้นป่วยทางจิตก็ลาป่วยได้ (แต่ควรมีใบรับรองแพทย์)

แต่ ถ้าไม่กระทบต่อจิตใจ ถึงขนาดป่วยทางจิต ก็ลาป่วยไม่ได้ต้องใช้สิทธิลาพักร้อน หรือวันหยุดอื่นๆ แทน

ถ้าไม่มีใบรับรองแพทย์ ทำอย่างไร ?

เมื่อนายจ้าง ขอใบรับรองแพทย์ แล้วลูกจ้างไม่มี ก็สามารถลาป่วยได้ แต่ต้องชี้แจงให้นายจ้างทราบ ให้นายจ้างเชื่อว่าป่วยจริง จะให้คลิปวีดีโอ ใช้ภาพถ่าย ใช้ซองยา เป็นหลักฐานแทนได้ ถ้าลาป่วยไม่เกิน 3 วัน

นายจ้าง ลูกจ้าง มีข้อสงสัย เกี่ยวสิทธิหน้าที่ ต้องติดต่อใคร ?

สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546

และ http://protection.labour.go.th/

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?