13 เมษายน 2563

คุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพด้านสอบบัญชี เป็นตัวแทนสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าเยี่ยมกลุ่มบริษัทธรรมนิติ เพื่อแสดงความยินดีกับผู้บริหารในโอกาสที่เปิดอาคารที่ทำการสำนักงานใหญ่หลังใหม่ และในโอกาสที่ธรรมนิติได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 70 แล้วโดยมี คุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 คุณพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ กรรมการจัดการคนที่ 2 คุณปนัดดา กาญจนดิษฐ์ กรรมการจัดการคนที่ 3 คุณกิตติยา อาภากุลอนุ กรรมการจัดการคนที่ 5 พร้อมทีมผู้บริหารให้การต้อนรับ ที่ห้องบุศย์ ขันธวิทย์ อาคารธรรมนิติ ประชาชื่น เมื่อวันที่ 23 พค.60 ที่ผ่านมา

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?