ธรรมนิติ เสิร์ฟนมเย็นๆ จาก “มนต์นมสด” ให้พนักงาน ในวันดื่มนมโลก WORLD MILK DAY

ทุกวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก” ธรรมนิติจึงได้จัดกิจกรรม รณรงค์ให้พนักงานหันมาดื่มนมกันมากขึ้น ด้วยการเสิร์ฟนมเย็นๆ จากร้าน “มนต์ นมสด” ร้านนมเก่าแก่ที่เปิดมายาวนานกว่า 50 ปี

โดยมีการแบ่งทีมรสนมด้วยการใส่ชุดสีตามรสนมต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ทีม คือ ทีมนมชมพู ทีมนมช็อคโกแลต ทีมนมสด (สีขาว)

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?