สรรพากร เริ่มแล้ว ตรวจสอบเงินเข้าบัญชีบุคคล

22 กันยายน 2564

สรรพากร เริ่มแล้ว ตรวจสอบเงินเข้าบัญชี บุคคล เงินเข้า 3,000 ครั้งขึ้นไป เงินเข้า 400 ครั้ง และยอดรวม 2 ล้านบาทขึ้นไป กฎหมายประกาศ 21 มี.ค. 62 ส่งข้อมูล 31 มี.ค. 63

ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ

ผู้ที่ทำการส่งข้อมูล

– ธนาคาร

– สถาบันการเงิน

– Payment gateway

ข้อมูลที่ถูกส่ง จะส่งเป็นรายปี ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี (เริ่ม มีนาคม 2563 โดยใช้ข้อมูลของปี 2562)

หลักเกณฑ์การส่งข้อมูล

– เงินเข้า (ฝาก/รับโอนเงิน) 3,000 ครั้งขึ้นไป

– เงินเข้า 400 ครั้ง และยอดเงินรวมกันตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป

– ทุกบัญชีของ 1 ธนาคาร (แยกข้อมูลตามธนาคาร)

– ไม่ใช่ทุกบัญชี ทุกธนาคารรวมกัน

– บัญชีที่เปิดเป็นชื่อร่วมกัน จะถูกนำมารวมด้วย

– เงินเข้ารวมถึง ดอกเบี้ย เงินปันผล การโอนเงินระหว่างบัญชีAdvertising

ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ

ยอดเงินทั้งหมด ไม่ได้หมายความว่า เป็นรายได้ทั้งหมดของปีนั้น แล้วจะต้องนำไปคำนวนในการเสียภาษี กรมสรรพากร จะนำข้อมูลไปประมวลผลรวมกันกับภาษีเงินได้ ที่มีการยื่นเป็นปกติ ทางที่ดีควรแยกบัญชีส่วนตัวกับบัญชีธุรกิจ

ตรวจรายการเงินเข้าบัญชี

ตรวจรายการเงินเข้าบัญชี

ตรวจรายการเงินเข้าบัญชี

ตรวจรายการเงินเข้าบัญชี

 

โดย : กองบรรณาธิการ ธรรมนิติ

Tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?