กฎหมายเกี่ยวกับแอลกอฮอล์น่ารู้

14 มิถุนายน 2562

ช่วงที่ผ่านมามีการปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่หลายประเด็น เพื่อให้ไม่เกิดปัญหาแน่นอนว่าต้องไม่ดื่มแล้วขับ หรือแม้จะไม่ใช่คนดังหากโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีความผิดนะครับ

1.ปรับลดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดลงและเพิ่มโทษปรับ

จากเดิม 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ลดเหลือ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เมื่อถูกตรวจพบถือว่ามีความผิดตามกฎหมายจราจรจราจรทางบกฉบับใหม่

  1. มีโทษจำคุก 1 ปี
  2. ปรับตั้งแต่ 10,000 – 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
  3. ศาลสามารถสั่งพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือเพิกถอนใบขับขี่ และสามารถยึดรถไว้ได้ไม่เกิน 7 วัน

2.ประกันภัยไม่คุ้มครอง

สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ ถ้าตรวจพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดมากกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันรถยนต์

3.โพสต์รูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความผิด

การโพสต์รูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือเป็นความผิด ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีอัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้ที่แจ้งเบาะแสการทำความผิดจะได้รับส่วนแบ่ง 1 ใน 4 ของค่าปรับด้วย

 

ส่วนที่มีการแชร์ข้อมูลว่า การเช็กอินที่ผับหรือสถานบันเทิงจะมีความผิด ถูกปรับ 50,000 บาท นั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับ

 

 เรื่อง : กองบรรณาธิการ www.dharmniti.co.th  

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?