Tag Archive for: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกเลิกการขยายเวลาจัดประชุมประจำปี+

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกเลิกการขยายเวลาจัดประชุมประจำปี

อนุมัติ…เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครอง รองรับบริการ e – Registration+

อนุมัติ…เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครอง รองรับบริการ e – Registration

เครื่องหมายรับรองผู้ค้าออนไลน์+

เครื่องหมายรับรองผู้ค้าออนไลน์

3 ขั้นตอนการส่งออกสินค้า และหน่วยงานที่ผู้ประกอบการต้องรู้จัก+

3 ขั้นตอนการส่งออกสินค้า และหน่วยงานที่ผู้ประกอบการต้องรู้จัก

5 หน่วยงาน ผู้ประกอบการ SME หน้าใหม่ต้องรู้จัก+

5 หน่วยงาน ผู้ประกอบการ SME หน้าใหม่ต้องรู้จัก

รวม…อัตราค่าปรับส่งงบการเงินล่าช้า+
5 เรื่อง…เครื่อง EDC นิติบุคคลต้องรู้ +

5 เรื่อง…เครื่อง EDC นิติบุคคลต้องรู้ 

E registration จดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ สะดวก ง่าย เพียงปลายนิ้ว+

E registration จดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ สะดวก ง่าย เพียงปลายนิ้ว

5 เรื่องต้องรู้ ขายของออนไลน์ +

5 เรื่องต้องรู้ ขายของออนไลน์ 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?