ส่องมาตรการพักชำระหนี้ สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2

25 กุมภาพันธ์ 2565

มาตรการพักชำระหนี้ ระยะที่ 2

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสถาบันการเงินต่าง ๆ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 2 เพื่อให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ดำเนินการผ่อนปรนอย่างน้อยตามขั้นต่ำที่กำหนดไว้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกหนี้ต่ออีกระยะ ให้มีสภาพคล่องสำหรับใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้                                โดยไม่เสียเครดิต และไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

 

1. ปรับลดเพดานดอกเบี้ย

บัตรเครดิต

ปรับลดจาก 18% เป็น 16%

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

ปรับลดจาก 28% เป็น 24%

สินเชื่อส่วนบุคคล

(ที่มีวงเงินหมุนเวียน) ปรับลดจาก 28% เป็น 25%

สินเชื่อส่วนบุคคล

(ที่ผ่อนชำระเป็นงวด) ปรับลดจาก 28% เป็น 25%

 

2. ขยายวงเงิน

ขยายวงเงินบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

สำหรับประชาชน

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท จากเดิมจะได้รับวงเงิน 1.5 เท่า ของรายได้ ขยายเป็น 2 เท่า

 

3. ช่วยเหลือลูกหนี้ขั้นต่ำ

บัตรเครดิต

เปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 งวด หรือ ขยายเวลาชำระ อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 12%

สินเชื่อส่วนบุคคล

(ที่มีวงเงินหมุนเวียน)

ลดอัตราผ่อนขั้นต่ำตามความ สามารถในการผ่อนชำระหนี้ หรือเปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 งวด หรือขยายเวลาชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22%

สินเชื่อส่วนบุคคล

(ที่ผ่อนชำระเป็นงวด)

ลดค่างวดอย่างน้อย 30% อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22%

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

ลดค่างวดอย่างน้อย 30%

อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22%

สินเชื่อบ้าน

เดิม ไม่เกิน 3 ล้านบาท

เลื่อนชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือ

เลื่อนชำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสม หรือ

ลดค่างวดโดยขยายเวลาการชำระหนี้

สินเชื่อเช่าซื้อ

เดิม มอเตอร์ไซค์ ไม่เกิน 35,000 บาท , รถยนต์ทุกประเภท ไม่เกิน 250,000 บาท เลื่อนชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือลดค่างวดโดยขยายเวลาการชำระหนี้

Tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?