จัดสัมมนา – เที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ลดหย่อนภาษีได้

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ

มาตรการภาษีกระตุ้นสัมมนาในประเทศ (สำหรับนิติบุคคล)

●  นิติบุคคล สามารถนำค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา มาเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
●  หักรายจ่ายได้ 2 เท่า สำหรับการอบรมสัมมนาที่จัดในจังหวัดท่องเที่ยวรอง หรือ ในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใด ที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด
●  หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า สำหรับการอบรมสัมมนาที่จัดในท้องที่อื่น
– กรณีจัดสัมมนาในท้องที่อื่น และจังหวัดท่องเที่ยวรองต่อเนื่องกัน หักรายจ่ายที่สามารถแยกได้ว่าเกิดขึ้นในท้องที่ใด
ถ้าแยกไม่ได้ ให้หัก 1.5 เท่า ของรายจ่าย ตามที่จ่ายจริง

มาตรการภาษีกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง (สำหรับบุคคลธรรมดา)

●  บุคคลธรรมดา สามารถนำค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พัก สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง หักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15,000 บาท

เมืองรอง 55 จังหวัด ที่อยู่ในโครงการ

ภาคเหนือ 16 จังหวัด

●  เชียงราย พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สุโขทัย ลำพูน อุตรดิตถ์ ลำปา แม่ฮ่องสอน พิจิตร แพร่ น่าน กำแพงเพชร อุทัยธานี พะเยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด

●  อุดรธานี อุบลราชธานี หนองคาย เลย มุกดาหาร บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ยโสธร หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ

ภาคตะวันออก – กลาง – ตะวันตก 12 จังหวัด

●  นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด จันทบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี

ภาคใต้ 9 จังหวัด

●  นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล ชุมพร ระนอง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี

ค่าใช้จ่ายที่นำมาลดหย่อนภาษีได้ และหลักฐานที่ต้องใช้

ค่าใช้จ่ายที่นำมาลดหย่อนภาษีได้

●  ค่าบริการนำเที่ยว ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
●  ค่าที่พักในโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
●  ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทย
●  ค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

หลักฐานที่ต้องใช้

●  ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e- Receipt) ของกรมสรรพากร

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?