ภาษีที่ต้องเสียสำหรับคนดวงเฮงจากการถูกล็อตเตอรี่

18 ตุลาคม 2562

ถูกลอตเตอรี่ … เสียภาษีอย่างไร?

การรับเงินรางวัล

สามารถรับเงินรางวัลได้ภายใน 2 ปี นับจากงวดที่ออก และต้องเสียค่าอากรแสตมป์หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย

• ถูกรางวัลเกิน 20,000 บาท รับเป็นเช็ค

• ถูกไม่เกิน 20,000 บาท รับเป็นเงินสด

การเสียภาษี

มี 2 แบบ คือ

• สลากกินแบ่งรัฐบาล เสียค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของเงินรางวัล

• สลากการกุศลพิเศษ หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 1%ของเงินรางวัล

ตัวอย่าง

1. นางสาว B ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 6 ล้านบาท จะต้องเสียค่าอากรแสตมป์ 0.5% จะเป็น 6,000,000 – 0.5% = 5,970,000 บาท (ไม่ต้องนำไปคิดภาษีเงินได้ประจำปี)
2. นาย A ถูกรางวัลสลากการกุศลพิเศษ เป็นเงิน 20,000 บาท ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1% จะเป็น 20,000 – 1% = 19,800 บาท (ไม่ต้องนำไปคิดภาษีเงินได้ประจำปี)

—-

แหล่งที่มา : www.facebook.com/dharmnitigroup

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?