ธรรมนิติ จัดบรรยาย “เรื่อง Design & Corporation Identity ” โดย คุณกิตธนันท์ รักกสิกร

29 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ธรรมนิติได้รับเกียรติจาก คุณเซ้ง กิตธนันท์ รักกสิกร อดีต VP marketing & marketing communication i-mobile

กับการบรรยาย เรื่อง  Design & Corporation Identity ทำให้ได้ความรู้ วิธีคิด เทคนิคต่างๆ รวมไปถึงได้ร่วมกันแชร์ประสบการณ์ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้ต่อไป

ธรรมนิติขอขอบคุณ คุณกิตธนันท์ รักกสิกร เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาถ่ายทอด และเปิดประสบการณ์ใหม่ ให้กับพวกเราชาวธรรมนิติครับ

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?