fbpx

รู้หรือไม่? ใช้ซอฟต์แวร์ผิดลิขสิทธิ์ หากตรวจพบเสี่ยงโดนปรับย้อนหลัง!

17 ตุลาคม 2562

ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์คืออะไร

โปรแกรมเป็นชุดคำสั่ง ที่ได้มีการเขียนขึ้นมาตามลำดับขั้นตอน เกิดขึ้นจากบริษัทผู้ผลิตพัฒนาขึ้นมา แล้วนำออกจำหน่าย ตัวอย่างที่เราเห็นกันได้ชัด นั่นก็คือ Microsoft Office หรือตระกูล Adobe พัฒนาขึ้นมาเองโดยผู้ใช้งาน ด้วยการเข้าไปศึกษารูปแบบการทำงาน ตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง อย่างเช่น ธนาคาร หรือ ห้างสรรพสินค้า
โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมา ต่างมีลิขสิทธิ์เป็นของตัวเอง เพราะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง ภายใต้

• พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
• พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
• พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

โดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์ถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ที่ตนได้กระทำขึ้น

การกระทำที่เข้าข่าย การละเมิดลิขสิทธิ์

• การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง เป็นการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำออกให้เช่า โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ปรับ 20,000 – 200,000 บาท
• การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม เป็นการทำเพื่อการค้า จงใจและมีเจตนาหารายได้กำไร จากการขาย เช่า และรับรู้ว่าสิ่งที่ทำเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ปรับ 100,000 – 800,000 บาท จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 4 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

รู้หรือไม่ว่า

• คนทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแส การใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ได้ โดยผ่านบีเอสเอ กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)

• เจ้าของลิขสิทธิ์ยังสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่ง เรียกร้องค่าเสียหายกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ อีกทั้งยังมีการเรียกปรับย้อนหลังตามปีที่ติดตั้งโปรแกรม

 

โปรแกรมที่พบบ่อย

โปรแกรมที่พบส่วนมาก จะเกี่ยวกับการทำงานในออฟฟิศ การตกแต่งภายใน หรือการออกแบบกราฟิก อย่าง Microsoft, Adobe, Sketchup, Autodesk

จะรู้ได้อย่างไรว่ามีการใช้งานซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์

เมื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะได้รับสัญญาสิทธิการใช้งาน (License Agreement) ซึ่งจะระบุสิทธิ์ที่ผู้ซื้อได้รับ เมื่อถึงเวลาตรวจสอบ ทางผู้ผลิตจะดำเนินการตรวจว่า License ถูกต้องและตรงกันหรือไม่ กรณีจำนวนไม่ถูกต้อง จำนวนไม่ตรงกัน ต้องดำเนินการตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญา ดังนั้น ทางออกที่ดีควรมีการ

• จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ทางไอที (IT Asset List)

• จัดทำนโยบายทางด้านไอที และมีบทลงโทษชัดเจน

และหากไม่แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่นั้นถูกต้องตามลิขสิทธิ์หรือไม่

ติดต่อ DiTC โทร. 02-555-0999

——

แหล่งที่มา : www.facebook.com/dharmnitigroup

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?