ห้ามพลาด ! ตรวจสุขภาพกับประกันสังคมมีอะไรน่าสนใจ

ห้ามพลาด ! ตรวจสุขภาพกับประกันสังคมมีอะไรน่าสนใจ

11 ธันวาคม 2562

สิทธิผู้ประกันตน

สิทธิแบบเก่า

• ผู้ประกันตนสามารถตรวจสุขภาพได้ฟรี
• ได้เฉพาะสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกใช้สิทธิ

สิทธิแบบใหม่

• ผู้ประกันตนสามารถตรวจสุขภาพได้ฟรี
• ได้ทุกสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคม

รายการตรวจสุขภาพ

ห้ามพลาด ! ตรวจสุขภาพกับประกันสังคมมีอะไรน่าสนใจ

ห้ามพลาด ! ตรวจสุขภาพกับประกันสังคมมีอะไรน่าสนใจ

ห้ามพลาด ! ตรวจสุขภาพกับประกันสังคมมีอะไรน่าสนใจ

ห้ามพลาด ! ตรวจสุขภาพกับประกันสังคมมีอะไรน่าสนใจ

ตรวจโรคสำคัญ

1. มะเร็งเต้านม
2. มะเร็งปากมดลูก
3. โรคเบาหวาน
4. โรคไขมันในเลือดสูง
5. โรคไตวายเรื้อรัง
6. โรคหัวใจ
7.โรคหลอดเลือดอุดตัน

โดยสามารถเข้ารับการตรวจเพื่อป้องกันโรค หากพบความผิดปกติผู้ประกันตนจะได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรก

รายชื่อสถานพยาบาล

 

ห้ามพลาด ! ตรวจสุขภาพกับประกันสังคมมีอะไรน่าสนใจ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?