บริการตรวจสอบภายใน

บริการงานตรวจสอบพิเศษ

บริการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

บริการงานพัฒนาระบบ

บริการงานพัฒนาธุรกิจ

บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาจัดทำคู่มือปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการงานประเมินระบบการควบคุมปลอดภัยด้านเทคโนโลยี

บริการงานประเมินระบบการควบคุมภายใน

บริการตรวจนับทรัพย์สิน

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?