มูลนิธิธรรมนิติให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

24 สิงหาคม 2563

จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่ได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง มูลนิธิธรรมนิติเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงเป็นส่วนกลางในการรวบรวม สมทบทุน และส่งมอบอาหารกลางวัน เครื่องอุปโภคบริโภค และเจลแอลกอฮอล์ ไปยัง 20 ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงอาคารธรรมนิติ
โดยยอดบริจาคและยอดสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 348,556 บาท แบ่งเป็นยอดเงินสด 132,120 บาท ซึ่งมีผู้ร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค และเจลแอลกอฮอล์ ดังต่อไปนี้

• คุณมณีพรรณ พรหมแพทย์ สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 200 ขวด

บจ. บุญนำพา สนับสนุนข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง และน้ำดื่มบุญนำพา จำนวน 100 ขวด

• บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 2,600 ขวด

• บจ. Solar Park สนับสนุนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 400 แพ็ค

• ห้างทองยิ่งเจริญ จังหวัดลพบุรี สนับสนุนเจลล้างมือ จำนวน 100 หลอด

• ชมรมรักษ์ช้างรักษ์ป่าเขาอ่างฤาไน สนับสนุนน้ำส้ม จำนวน 216 ขวด

• บจ. ดีไอทีซี สนับสนุนอาหารแห้ง จำนวน 100 ชุด

• คุณสุนันทา พืชมงคล สนับสนุนน้ำดื่มและน้ำอัดลม จำนวน 200 ขวด

• คุณสุพพตา ธีมากร ผู้บริหาร บจ. เอส.พี.เอ. อินทีเกรชั่น สนับสนุนไข่ไก่ จำนวน 200 แพ็ค

• Sleeping Pills สนับสนุนนมกล่อง จำนวน 135 แพ็ค

นำไปบริจาคให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้ง 20 ชุมชน ดังนี้ 1. ชุมชนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ 2. ชุมชนโคกปู่แก่น 3. แฟลตเก่าตลาดบางซื่อ 4. ชุมชนสุดซอยสมถวิล 5. ชุมชนปานทิพย์1 6. ชุมชนบุญเหลือ1 7. ชุมชนราชทรัพย์ 8. ชุมชนจันทร์เกษม 9. ชุมชนสุขสันต์2 10. ชุมชนวัดเลียบ 11. ชุมชนเดรี่เบลล์ 12. ชุมชนสวนรื่น 13. โรงทานสำนักงานเขตบางซื่อ 14. ชุมชนซอยบุญช่วย 15. ชุมชนตรอกข้าวสาร 16. ชุมชนสวัสดิรักษา 17. ชุมชนตรอกต้นมะม่วง 18. ชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง 19. ชุมชนสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงกัลยาณมิตร 20. ชุมชนวัดหลวง

ธรรมนิติขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางซื่อ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.เตาปูน เจ้าหน้าที่ชุมชน ที่ได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการบริจาคทั้งหมดนี้ รวมถึงโรงพิมพ์ พิมพ์ทันใจ ในการสนับสนุนการผลิตสติกเกอร์ 200 ดวง และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ที่ได้มาสัมภาษณ์ทำข่าวในครั้งนี้ รวมถึงทุกท่านที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันสมทบทุน ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?