6 จุดอ่อน บริษัทต้องระวัง เรื่อง “ภาษี”

29 ธันวาคม 2565

1. ลืมจ่ายภาษี/จ่ายไม่ครบทุกประเภท

ภาษีนิติบุคคลมีหลายประเภทจึงทำให้ผู้ประกอบการ ที่ไม่ชำนาญด้านภาษี

• ลืมจ่ายภาษีบางประเภท ทำให้ต้องชำระค่าภาษีและค่าปรับย้อนหลัง
• คำนวณภาษีหรือกรอกแบบภาษีไม่ถูก อาจถูกประเมินภาษีใหม่และต้องชำระค่าปรับทางภาษีเพิ่มเติม

คำแนะนำ : จดบันทึกวันเวลาที่ต้องชำระภาษีเพื่อไม่พลาดเวลานำส่งภาษี และควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้ตรวจทานการคำนวณและการกรอกแบบก่อนยื่นแบบนำส่งภาษี

2. ลืมจด VAT

เมื่อรายได้ถึงเกณฑ์ 1.8 ล้านบาท แต่ผู้ประกอบการไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่งผลให้ต้องชำระค่าปรับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มล่าช้า หรืออาจถูกตรวจภาษีทำให้ถูกประเมินภาษีและต้องเสียค่าปรับจำนวนมากได้ รวมถึงหลังจด VAT ผู้ประกอบการอาจจะไม่ทราบข้อปฏิบัติที่ถูกต้องตามข้อกำหนด

คำแนะนำ : หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการ และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

3. ลืมปิดงบหรือนำส่งเกินกำหนด

ผู้ประกอบการ (ใหม่) อาจไม่ได้ทราบกำหนดและความสำคัญเรื่อง “ปิดงบ” เมื่อเกินกำหนดทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะส่งจดหมายแจ้งหรือออกหมายเรียก (ถือเป็นคดีความ) ให้ไปชำระ “ค่าปรับ” พร้อมทั้งนำงบการเงินที่ปิดแล้วนำส่งที่กรมพัฒน์ฯ โดยค่าปรับสูงสุดรวมเกือบ 2 หมื่นบาท !

คำแนะนำ : การปิดงบการเงินและการนำส่งต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคือผู้สอบบัญชี จึงจำเป็นต้องว่าจ้างให้มาดำเนินการ

ข้อ 4 – 6

จุดอ่อนต้องระวังเรื่องภาษีของนิติบุคคลในรูปแบบของบริษัท อีก 3 ข้อ คือ

4. ไม่มีการวางแผนประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง
5. จัดการบิลจ่ายไม่ถูกต้อง
6. หาข้อมูลด้านบัญชีและภาษีจากแหล่งที่ไม่ถูกต้อง

พร้อมคำแนะนำ ติดตามต่อได้ในเล่ม

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?