5 รูปแบบ ‘การเข้าเล่ม’ ที่นิยมใช้ในการทำหนังสือ

27 ตุลาคม 2564

 

1. การเข้าเล่มแบบไสกาว

เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากเข้าเล่มได้เรียบร้อย รวดเร็ว เหมาะสำหรับงานพิมพ์ เช่น หนังสือ คู่มือ นิตยสาร วารสาร รายงานประจำปี

 

2. การเข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา

เป็นรูปแบบที่นิยมใช้ในการเย็บสมุด หนังสือ โดยการนำกระดาษทั้งเล่มมาเรียงกันแล้วพับครึ่ง และเย็บลวดตรงแนวพับของกระดาษ

 

3. การเข้าเล่มแบบเย็บกี่

เป็นการเข้าเล่มที่มีความแข็งแรงที่สุด เหมาะสำหรับหนังสือที่มีความหนามากๆ โดยใช้ด้ายเย็บแต่ละส่วนให้ยึดติดกัน ก่อนนำมารวมกันเป็นเล่มใหญ่

 

4. เข้าเล่มแบบเข้าห่วง

เป็นการใช้ห่วงเข้าเล่ม เพิ่มความสวยงามให้หรูหรายิ่งขึ้น ซึ่งจะมีราคาสูง นิยมใช้สำหรับงานพิมพ์ที่ไม่หนาเกินไป เช่น ปฏิทิน ไดอารี่ สมุดบันทึก

 

5. เข้าเล่มกาวหัว

เหมาะกับงานพิมพ์กระดาษโน๊ต สมุดฉีก คูปองส่วนลด โดยทากาวที่สัน บริเวณหัวกระดาษ วิธีนี้จะทำให้ฉีกกระดาษออกไปใช้ได้ง่าย สะดวก

 

 

 

สนใจบริการออกแบบ พิมพ์หนังสือ/ คู่มือ/ วารสาร/ รายงานประจำปี  คลิก!

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?