5 แอปฯ ที่ผู้ประกอบการต้องมี

19 มิถุนายน 2562

อยากเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัย แต่มีแอปฯ อะไรติดเครื่องไว้บ้าง มาดูกันครับ

ผู้ประกอบการยุค 4.0  เริ่มปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลมากขึ้น เอกสารการทำงานต่างๆ ถูกปรับไปอยู่บนคลาวด์ และลดปริมาณกระดาษ ทำให้แอปฯ เข้ามาตอบโจทย์ในด้านนี้มากขึ้น วันนี้จึงมีแอปฯ มาแนะนำให้กับผู้ประกอบการได้ดำเนินธุรกิจกันสะดวกมากขึ้น จะมีแอปไหนบ้างมาดูกันครับ

Fastwork

 

ธุรกิจขนาดเล็ก แน่นอนว่าไม่ต้องการที่จะจ้างคนมากมายเพื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แต่บางงานจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ เพื่อทำงานเฉพาะ ซึ่งอาจมีความกังวลใจ กลัวโดนหลอกจากผู้รับงาน แอปฯ Fastwork จะเข้ามาช่วยผู้ประกอบการในปัญหานี้ได้

Fastwork เป็นแหล่งรวมฟรีแลนซ์ที่มีแทบทุกสาขาอาชีพอาทิ ด้านการออกแบบ การตลาด ดีไซน์ แปลภาษา ร้านค้าออนไลน์ โดยผู้ประกอบการสามารถสมัครสมาชิกและใช้งานได้ทันที การพูดคุยงานต้องทำผ่านระบบ Fastwork เท่านั้นเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

 

SME Connext

 

แอปฯ ที่ช่วยเชื่อมต่อผู้ประกอบการจากทุกพื้นที่เข้าด้วยกันจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ โดย ภายใน SME Connext จะแบ่งออกเป็น

1. ข่าวสารที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการ ที่จะมีการอัพเดตข้อมูลใหม่ๆ แบบเรียลไทม์
2. องค์ความรู้ ที่จะช่วยในการพัฒนาตนเองและธุรกิจ
3. กิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม เช่น การออกบูธ การอบรม สัมมนาต่างๆ ของสสว. ให้ผู้ประกอบการมาเข้าร่วม
4. ธุรกิจ ผู้ประกอบการสามารถสร้างโปรไฟล์ของตัวเองในแอปฯได้ บอกข้อมูลเบื้องต้น และ หากมีคนสนใจก็สามรถขอใบเสนอราคาผ่านแอปฯ หรือโทรติดต่อได้ในทันที
5. สิทธิประโยชน์ ช่องทางการรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากสสว.

 

DIP Business Plan

แอปฯ เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ระบบ DIP Business Plan เพื่อให้ทุกธุรกิจสามารถวางแผนโครงการธุรกิจของตัวเองได้

โดยผู้ประกอบการสามารถบันทึกข้อมูลทางบัญชีต่างๆ ที่ถูกใช้เป็นมาตรฐานในการวางแผนธุรกิจ ซึ่งจะสามารถวัดผลของโครงการธุรกิจเป็นด้านต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถรับทราบถึงความคุ้มค่าของผลตอบแทน งบการเงิน และสามารถนำแผนประกอบธุรกิจไปใช้ต่อยอดด้านต่างๆ ได้ในอนาคต

Money Flow Application

ระบบควบคุมรายรับ รายจ่ายเงินสด กระแสเงินสด อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสำหรับบันทึกบัญชี ทั้งส่วนตัว และกิจการ โดยสามารถใส่ข้อมูลรายวัน หรือทุกครั้งที่มีกิจกรรมทางการเงิน ทั้งรับและจ่าย เช่นจำนวนเงิน, วันที่, เลือกหมวด , ประเภทบัญชี, ประเภทเงิน

 

จากนั้นก็จะสามารถค้นหาข้อมูล รวมถึงแสดงรายงานสรุปของเงินคงเหลือ และยอดการใช้งานให้อย่างสวยงามได้ทั้งในแบบรายวัน รายเดือน รายไตรมาส จนกระทั่งถึงรายปี ทั้งนี้ยังสามารถแสดงผลในรูปแบบชาร์ต และสามารถสั่งพิมพ์ หรือบันทึกไฟล์ pdf ได้ด้วย

 

DIP Business Evaluation

เป็นแอปพลิเคชันสำหรับประเมินผล การดำเนินงานและผลประกอบการธุรกิจ  จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์หลักคือ เพื่อให้ SME ได้รู้จุดเด่นและจุดด้อยของธุรกิจ โดยสามารถประเมินผลด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน บันทึกการประเมินผล

เปรียบเทียบคะแนนประเมินกับธุรกิจอื่น ๆ และส่งแบบประเมินผลไปยัง Cloud Server เพื่อบันทึกข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ให้ SME ต่อไป

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?