โค้งสุดท้าย 3 มาตรการภาษีพยุงเศรษฐกิจกลางปี 2562

มาตรการภาษีพยุงเศรษฐกิจกลางปี 2562

18 เมษายน 2563

โค้งสุดท้าย 3 มาตรการภาษีเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ใช้สิทธิได้ถึง 30 มิถุนายน 2562 นี้

อยากลดหย่อนภาษีรีบสิทธิ์ใช้ก่อนหมดเวลา 30 มิถุนายน 2562 วันสุดท้ายของการใช้สิทธิ์ 3 มาตรการภาษีเพื่อพยุงเศรษฐกิจช่วงกลางปี 2562  

1.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย

ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา สำหรับค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ค่าที่พัก โรงแรม ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทย (ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยว) และค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

เดินทางท่องเที่ยวใน จังหวัดหลัก นำมาเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

เดินทางท่องเที่ยวใน จังหวัดรอง นำมาเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท

รวมทั้งหมดไม่เกิน 20,000 บาท

 

2.มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา 

ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา สำหรับค่าซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬาที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (โดยต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป) เพื่อไปลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

สินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬาที่นำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้แก่

1.อุปกรณ์การศึกษา ไม่รวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

2.เครื่องแต่งกายสำหรับการศึกษา

3.อุปกรณ์กีฬา

4.เครื่องแต่งกายสำหรับการเล่นกีฬา

 

3.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย

ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา สำหรับค่าซื้อสินค้าจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?